O utworze

Mel.: melodia z XVI w. na podstawie chorału gregoriańskiego

Opr.: Jan Maklakiewicz (1951)

Nuty