Dyrygent

Od października 2017 roku Chór prowadzi Jan Buczyński, jeden z dwóch organistów pracujących w Parafii św. Kazimierza.

Więcej informacji:
janbuczynski.pl